Usluge našeg centra

prevoz_iconbox4

Pratnja ili prevoz iz svih delova grada

Svakog radnog dana obezbeđujemo vašim đacima potrebnu pratnju odraslih i odgovornih osoba, na putu od škole do kuće i obrnuto. Za sve pravce i delove Novog Sada, obezbeđen je i auto prevoz u istu svrhu.
home_toy_iconbox1

Edukativne i kreativne radionice

Boravak vaše dece u našem Centru je u svakom momentu kvalitetno iskorišćeno vreme, uz bogat edukativni i kreativni program za decu školskog uzrasta.
home_toy_iconbox2

Pomoć pri usvajanju školskog gradiva

Naši pedagozi su na raspolaganju deci za sva pitanja i zadatke koji su ostali nejasni, a tiču se školskog gradiva koje dete prati u školi.
boravak-uca

Boravak pre i posle škole

Vrata našeg centra, otvorena su za đake i pre i posle nastave, u skladu sa potrebama roditelja.
home_toy_iconbox4

Pomoć pri izradi domaćih zadataka

Uz konsultacije sa roditeljima, pratimo rad dece u pogledu izrade i pregledanja domaćih zadataka, pre kao i posle nastave.
uzina-uca

Kuvani obrok i užinu

U cilju pomoći roditeljima u podizanju i vaspitanju dece, zdravlje dece je takođe naš prioritet. Na tom putu, deci su u okviru boravka obezbeđni visoko kvalitetni i zdravi obroci i užine.

"Pravac u kome obrazovanje usmeri čoveka odrediće ceo njegov život" (Platon, grčki filozof)

Ukratko...


Dečji centar UČA počeo je sa radom u julu 2017. godine. Postoji da bi bio pomoć i podrška porodici odnosno da bi u što većoj meri pomogao roditeljima da podignu srećno i obrazovano dete. Namenjen je deci školskog uzrasta.

"Dečji život je kao komad papira na koji svako ostavlja belešku"
(kineska poslovica)

"U deci se obnavlja i čisti reka čovečanstva"
(Ivo Andrić, srpski pisac)